NFIC 2018 in Cracow

NFIC 2018 in Cracow

MST is a finalist of the Shark Tank competition during NFIC 2018 in Cracow. Thank you for the distinction that will encourage us to work even harder!

MST TEE probe

Fundusze Europejskie (European funds)

Medical Simulation Technologies Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości. Nazwa projektu: TEEmothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów Celem projektu jest wdrożenie działań promocyjnych dla umiędzynarodowienia

MST on MEDICA in Düsseldorf

MST on MEDICA in Düsseldorf

On November 12 – 15, 2018, our simulators were presented at the largest medical equipment fair in Europe. We are very pleased our simulators attracted great interest of physicians and distributors! We would like to thank 3B Scientific for the cooperation. If you have any questions – do not hesitate to contact us at office@mstech.eu